Nuorten urheilijoiden fysioterapia

Aktiivisesti liikkuvien nuorten kohdalla fysioterapiassa painopiste on erinäisten vammojen ennaltaehkäisyssä ja suorituskyvyn edistämisessä ohjauksen kautta, sekä myös erinäisten vammojen yksilöidyssä kuntoutuksessa, joita on voinut muodostua mm. yksittäisessä pelitilanteessa tai vähitellen jatkuvan kuormituksen seurauksena. Myös harrastajan ikä tulee ottaa huomioon, sillä esimerkiksi kasvupyrähdyksistä johtuvat vaikutukset tai kivut voivat lisätä haasteita valmennuksen yksilöllistämisessä. Käymme läpi tässä julkaisussa muutamia aihealueita, joihin nuorten harrastajien fysioterapeuttisessa ohjauksessa ja valmentamisessa voidaan keskittyä, riippuen tavoitteista tai mahdollisesta taustalla piilevästä vaivasta.

 

Meidän fysioterapeuttimme Markus työskentelee tällä hetkellä myös KJT-Haukkojen juniori-jääkiekkojoukkueen valmennustiimissä ja hän auttaa mielellään myös muita lajeja harrastavia nuoria palaamaan takaisin pelikentille! Jos alla oleva teksti herätti mielenkiinnon tai tarvitsette liikkuvalle nuorellenne apua, niin varatkaa aika täältä!

Nuorten alaraajavaivoista

 

Nuorten kohdalla alaraajojen osalta, oli sitten kyseessä kuntoutus tai vammojen ennaltaehkäisy, kiinnitetään huomio alaraajalinjauksen tutkimiseen. Alaraajalinjauksella tarkoitetaan karkeasti miten alaraajojen nivelet asettuvat linjaan toisiinsa nähden niin kuormitettuna paikallaan seisten, kuin toiminnallisesti mm. yhdellä jalalla tasapainotellen tai vaikka kyykkyliikkeessä. Jos alaraajalinjauksessa on havaittavissa huomattavia puutteita jossakin osassa ketjua tai selvää puolieroa toisen alaraajan toimintaan nähden, voi tämä aiheuttaa liiallista kuormitusta mm. paikallisiin lihaksiin, jänteisiin tai niveliin. Puolieroihin tai linjauksen hallinnan puutteisiin vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm. lihasepätasapaino, yleinen alaraajavoiman/hallinnan riittämättömyys suoritettavaan liikkeeseen nähden, tai liikkuvuuden puute yhden tai useamman nivelen kohdalla. Tämä ylimääräinen kuormitus voi puolestaan ajan myötä aiheuttaa paikallisia rasitusvammoja tai loukkaantumisia esim. nopeassa pelitilanteessa tukeutuessa epätasapainoisessa asennossa alaraajan varaan. Alaraajalinjausta pyritään edistämään yksilöidyillä ja kohdistetuilla harjoitteilla, riippuen tutkittaessa havaituista tarpeista, joita voivat olla esim. tiettyjen lihasryhmien vahvistaminen tai tiettyjen nivelalueiden liikkuvuuden edistäminen.

 

 

Pidetään olkapäistä huolta


Yläraajoihin kohdistuvat vaatimukset korostuvat yleisimmin mm. heitto- ja kontaktilajeihin, joissa erityisesti olkaniveleen kohdistuvat rivakat liikkeet asettavat huomattavia vaatimuksia yläraajaa tukeville lihaksille. Olkanivel on ominaisuuksiltaan hyvin liikkuva nivel ja se vaatii paljon tukea lihaksilta, joten siinä korostuvat voimaharjoittelun ja lihastasapainon merkitys. Suoritustoistojen määrän kasvaessa harjoittelussa mm. olkaniveltä tukevien lihasten pitää pystyä tasaisesti jakamaan siihen kohdistuvia voimia. Nuoren fyysisiä ominaisuuksia kehittäessä olkanivelen kohdalla painotetaan erityisesti lihastasapainoa, hyvää liikekoordinaatiota, olkanivelen hallintakykyä kuormitettuna, sekä asiakkaan ryhtiä. Olkapään toimintaa puidessa harvemmin tulee ajateltua, että olkanivelen toiminta vaatii myös rintarangalta hyvää liikkuvuutta ja hyvää asentoa, jotta olkanivel pääsee liikkumaan normaalisti ilman kompromisseja. Esimerkiksi heittolajeissa jäykkä rintaranka ja puutteellinen liike voivat kuormittaa olkanivelen seutua epäedullisesti ajan kanssa, vaikka kuinka hyvät voimatasot olisivatkin taustalla.

 

 

Liikkuvuutta ei voi väheksyä


Myös liikkuvuuden tärkeys korostuu eri urheilulajeissa ja harrastuksissa. Nykyarjessa istuminen ja ruutuaika ovat lisääntyneet kaikilla ikäryhmillä, mikä on omiaan vähentämään liikkumiskykyä ja kuntoa. Liikkuvuuden riittämättömyys paikallisesti vaatii keholta kompensaatiota liikkeessä, jolloin kuormitus kasvaa luonnollisesti muualla kehossa. Tällä on sama vaikutus kuin puutteellisen lihasvoiman tai hallinnan kanssa, eli nopeassa keholle haastavassa harrastustilanteessa voi syntyä loukkaantumisia tai ajan kanssa kasaantunut lisäkuormitus kuluttaa kehon rakenteita. Puolestaan yliliikkuvista nivelistä puhuttaessa korostuvat erityisesti niveltä ympäröivien lihasten tuen ja kestovoiman tärkeys, jotta nopeissa urheilutilanteissa kuormituksen ottaisivat vastaan siitä vastaavat lihakset, eikä kuormitus pääsisi välittymään suoraan niveltasolle asti.

0
Feed

Jätä kommentti