Laihduttamisesta elämäntapamuutokseen

STOP! pikalaihdutuksille ja laita elämäntavat kerralla kuntoon!


Laihdutustrendit eivät ole ratkaisu pysyvään elämäntapamuutokseen. Lisäravinnemarkkinointi sekä osin

ristiriitainen laihdutusinformaatio sekoittavat elämäntapamuutoksesta haaveilevan päätä. Ammattilaisen
tekemä ravitsemussuunnitelma on toimiva ratkaisu, joka mahdollistaa helpon ja pitkään kestävän
elämäntapamuutoksen.


Ihmisen paino putoaa, kun energiatasapaino saadaan oikealle tasolle. Elämäntapamuutoksessa kyse ei ole
salatieteestä. Kehonpaino putoaa, kun ihminen kuluttaa enemmän kuin saa ravinnon kautta.
Elämäntapamuutoksessa apuna voi olla esimerkiksi painonhallintaan erikoistunut fysioterapeutti.
Elämäntapamuutoksen pysyvyys korostuu tutkimuksissa. Kerran aloitettu muutos rutinoituu parhaimmillaan
osaksi arkea. Voidaankin puhua elämäntavasta. Dieettien epäonnistumisprosentti on todella suuri ja tämän
takia tulisi päästä irti ”dieettaamisesta” eli laihdutusajattelusta. Tutkimuksissa on todettu jopa 95% dieeteistä
epäonnistuvan kolmen vuoden sisällä dieetin päättymisestä, jolloin huomattaviakin painomääriä
laihduttaneet henkilöt olivat palanneet takaisin aloituspainoonsa. Dieetit usein yrittävät saada nopeaa
vastetta. Usein kovalla itsekurilla varustetut henkilöt saavatkin näkyviä tuloksia lyhyellä aikavälillä, mutta
valtaosa heistä palaa kuitenkin lopulta lähivuosina alkuperäiseen painoonsa.


Itsekuri auttaa varsinkin elämäntapamuutoksen alkuvaiheessa. Tehokkaan ja mielekkään painonpudotuksen
ainut keino se ei ole. Painonpudotuksen ei tulisi vaatia itsensä kituuttamista, eikä sille tulisi asettaa
loppupäivämäärää, vaan se pitäisi suunnitella itselleen mahdolliseksi noudattaa pitkään ilman kärvistelyä.
Huolella tehty elämäntapamuutoksen suunnittelu ja fiksu arki vievät pitkälle. Pikkuhiljaa paino putoaa ja
saavutetut tulokset motivoivat jatkamaan hyväksi koettua elämäntapaa.


Alkuun päästyään motivaatio usein ruokkii itseään onnistumisten kautta, ja etenemistä on helppo seurata
esimerkiksi oman fysioterapeuttinsa kanssa. Itselle mielekäs ja monipuolinen liikunta tukee ravitsemuksen
muuttamisen avulla saatua painon pudotusvauhtia. Hyvä fysioterapeutti osaakin laatia
elämäntapamuutoksen tueksi yksilöllisen liikuntasuunnitelman, jolla ei polta itseään loppuun uusia
ravitsemustottumuksia etsiessä.

0
Feed

Jätä kommentti